جناب آقای دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار محترم فارس و رییس شورا
جناب آقای دکتر حسن نوروزی
رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و دبیر شورا

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان «

با سمه تعالی


   

     به استناد ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و هم چنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه  وبودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان ، پیگیری عدالت سرزمینی ، تقویت تمرکز زدایی ، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون زا و برونگرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل می شود.

اهمیت و جایگاه شورای برنامه ریزی در توسعه استان به عنوان موتور محرکه توسعه برای همه مدیران واضح و مشخص است؛ لذا جلسات و مصوبات شورا  باید به گونه ای باشد که اهداف توسعه استان را دنبال نماید و کارگروه های تخصصی  بعنوان بازوهای توانمند شورا بایستی نقش خود را به نحو احسن در قالب  وظایف تعیین شده در آیین نامه اجرایی انجام دهند.

      در گذشته، استان فارس جایگاه محوری و مناسبی در تصمیمات ملی داشته است. انتظار می رود دبیران محترم کارگروه های تخصصی شورا، علاوه بر مد نظر قرار دادن توسعه استان، پیشنهادات سازنده و موثر را به روش های مقتضی به دستگاه های ملی و مخصوصاً سازمان برنامه و بودجه كشور که متولی اصلی تنظیم آیین نامه های اجرایی  برای مواد قانونی می باشد، منعکس نمایند.

     سامانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با هدف ارتقای بهره وری و تسریع در امر اطلاع رسانی و نیز ارتباط دوسویه بین اعضای محترم شورا و دسترسی آنان به گزارشات و سوابق مصوبات شورا و کارگروه های تخصصی ایجاد گردیده که علاوه بر وجود آیین نامه ها و مستندات قانونی مورد نیاز اعضای محترم، پیشنهادات کارگروه های تخصصی به منظور بررسی و طرح در صحن شورا، قبل از برگزاری جلسات  در آن درج خواهد شد. با عنایت به محدود بودن زمان جلسات شورا،  شایسته است مدیران محترم ضمن دریافت صورتجلسات کارگروه های تخصصی از سامانه، نسبت به بررسی کارشناسی پیشنهادات کارگروه های تخصصی قبل از جلسات رسمی شورا ، اهتمام لازم را مبذول فرمایند.

                                                                                                   رييس سازمان مدیریت و برنامه ر یزی فارس

                                                                                                   و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان   

 
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و پیاده سازی: آراکس داده گستر