ارتباط با ما «

آدرس: فارس-شیراز-چهار راه حافظیه- سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس   

تلفن:۳۲۲۹۰۹۳۱

 نمابر : ۳۲۲۹۰۹۳۷   

پست الکترونیک :info@mpo-fr.ir